• 4. marca 2021 Od redaktor

    Dobrý deň,Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády SR, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta.

Hore