• 25. februára 2021 Od redaktor

    Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach nasledovne: 1. prvý stupeň (vrátane 0. ročníka) prezenčne – potrebný test zamestnancov a zákonného zástupcu 2. druhý stupeň dištančne a/alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania.

  • 25. februára 2021 Od redaktor

    Vážení rodičia POSTUP PODĽA COVID AUTOMATU V dokumente COVID AUTOMAT, ktorý bol aktualizovaný 2. februára 2021, je v čiernej fáze (IV stupeň varovania) uvedené nasledovné: materské školy vrátane špeciálnych materských škôl – prezenčne základné školy 1. stupeň – prezenčne špeciálne základné školy – prezenčne špeciálne stredné školy vrátane odborných učilíšť a praktických škôl – prezenčne.

Hore