• 24. februára 2021 Od redaktor

    Vážení rodičia, na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021obnovuje školské vyučovanie ZŠ na 1. stupni, a zároveň obnovuje aj prevádzku ŠKD od 1.3.2021. Na.

  • 24. februára 2021 Od redaktor

    Ani pandémia nás nezastavila, aby sme sa mohli tešiť vo fašiangovom období, aj keď len vo virtuálnom svete na online vzdelávaní.

Hore