• 4. februára 2021 Od redaktor

    Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne: 1. prvý stupeň (vrátane 0. ročníka) prezenčne – potrebný test zamestnancov a zákonného zástupcu 2. druhý stupeň dištančne a/alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je.

Hore