• 30. októbra 2020 Od redaktor

    Dňa 28.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena výdajných okien stravy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 4.11.2020 do 10:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore