• 13. októbra 2020 Od redaktor

    Milí rodičia, na základe opatrenia  MŠVVaŠ SR môže ŠKD fungovať len za predpokladu, že sa žiaci nebudú miešať medzi jednotlivými triedami. Vieme to zabezpečiť v poobedňajšej prevádzke, ale v rannej družine je to problematické. Preto Vás ešte raz žiadame, aby ste ráno zvážili prítomnosť dieťaťa v rannej ŠKD a nosili ho len vo veľmi nutných.

Hore