• 12. októbra 2020 Od redaktor

    Vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu u nás a opatrenia MŠVVaŠ SR Vás chceme poprosiť o opätovné dodržiavanie nasledovných opatrení: Príchod do školy:   Vchod pavilón A Hlavný vchod Zadný vchod 7:30 1.A/1.B/1.C 5.A/2.A 6.A 7:40 3.A/3.B 5.B/5.C/2.B 8.A 7:50 4.A/4.B/4.C 7.A/2.C 9.A/9.B Pri príchode Vás žiadame o trpezlivosť, pretože znovu bude nutný ranný filter /dezinfekcia,.

Hore