• 2. septembra 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia, vzhľadom na pokračujúcu situáciu ohľadom COVID 19, Vás chceme poprosiť o nasledovnú dochádzku žiakov do školy – ranný príchod: Žiaci 1. a 2. ročníka – vchod ŠKD, 7:30 Žiaci 3. a 4. ročníka – vchod ŠKD, 7:45 Žiaci 5. a 7. ročníka – hlavný vchod, 7:30 Žiaci 6. 8. a 9. ročníka –.

Hore