• 2. júna 2020 Od redaktor

    V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky.

Hore