• 10. júna 2020 Od redaktor

    Milí rodičia, máme tu nové nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 15.6.2020 /pondelok/, z ktorých vyplýva nasledovné: 1. Maximálna prevádzka školy je 10 hodín denne, čiže škola je otvorená v čase 6:00 – 16:00. 2. Podľa pokynov sa ranný filter ruší. Príchody detí zatiaľ ostávajú podľa harmonogramu. Ranný doprovod nie je nutný, poobede.

Hore