• 25. marca 2020 Od redaktor

    Vážení rodičia budúcich prváčikov, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov do 1. ročníka našej školy ZŠ Fábryho Košice. Do pozornosti však dávame, že zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu základnú školu. Zápis prebieha elektronicky vyplnením elektronickej prihlášky na stránke školy do 30. apríla 2020.   elektronická prihláška: https://zsfabke.edupage.org/register/ Overenie.

Hore