• 4. marca 2020 Od redaktor

    Dňa 4.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava sociálnych zariadení v pavilóne A“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 12.3.2020 do 08:30 hod.Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore