Darovanie 2 % z dane

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách

Obchodné meno alebo názov:

SRRZ – RZ pri Základnej škole

IČO:173196171186

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Fábryho 961/44

Mesto: Košice – mestská časť Dargovských hrdinov

PSČ: 040 22

Bankový účet: SK61 0900 0000 0004 4683 9978, Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Daňové priznanie podávam sám

  • Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marcapríslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

 

Daňové priznanie podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive.
  • K vyplnenému tlačivuna účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
    ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
  • Prípadne môžete doniesť vyplnené Vyhlásenie a k nemu Potvrdenie do školy v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné ich včasné doručenie
    na Daňový úrad v Košiciach.

 

Link – tlačivá na vyplnenie:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Za všetky Vaše príspevky srdečne ďakujeme.

 

Rada ZRŠ pri ZŠ Fábryho 44, Košice

Vyhlásenie 2% dane 2022.pdf

Hore