V školskom roku 2019/2020 sa ZŠ Fábryho zapojí do environmentálneho programu neziskovej nadácie ŽIVICA – ZELENÁ ŠKOLA.

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Medzinárodná metodika 7 krokov je na školách úspešne aplikovaná od roku 1994. V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 51-tisíc školách v 67 krajinách sveta.

Viac informácií

Hore