• Zážitkovo na FABKE – hlasujte, potrebujeme každý hlas!

  28. novembra 2019 By redaktor

  https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/

  Ako sme už informovali pred pár dňami náš projekt – Zážitkovo na Fabke – sa dostal do užšieho výberu 6 projektov v košickom kraji a škola má šancu získať 4700€ na úpravu terás pred školou.

  Preto Vás všetkých, žiakov, rodičov a priateľov školy prosíme – hlasujte za náš projekt a upravíme terasy pre naše a hlavne Vaše deti.

  Hlasovanie bude spustené od 2.12.2019!

  Hlasovať sa bude prostredníctvom mobilného telefónu.

  V. Pravidlá súťaže
  1. Hlasovanie
  Do hlasovania za komunitné projekty sa môžu účastníci zapojiť výlučne prostredníctvom
  internetovej stránky www.komunitnegranty.sk (automatické presmerovanie na
  www.nadaciavub.sk/komunitne-granty). Účastník môže hlasovať práve raz z jedného slovenského
  mobilného telefónneho čísla. Na zadané mobilné telefónne číslo bude bezplatne zaslaný verifikačný
  kód, ktorým účastník potvrdí platnosť hlasu. Hlasy, ktoré nie sú overené verifikačným kódom, nebudú do hlasovania započítavané.

  Verifikačný kód je zaslaný na mobilné telefónne číslo práve
  raz a má obmedzenú platnosť.

  Pre Vás je dôležité, že keď budete zbierať hlasy, účastníci hlasovania nebudú mať link priamo na Váš projekt.
  Postup:
  -ísť na stránku www.komunitnegranty.sk
  – vyhľadať kraj
  – vyhľadať Váš projekt a zahlasuje

  https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty

  ĎAKUJEME !

Hore