• Podpora

  2. apríla 2020 Od redaktor

  Milí žiaci, študenti,rodičia a pedagógovia.

  Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potrebypomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

  Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

  V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológomCPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

  Kontaktný e-mail: vanicka.centrum@gmail.com

  v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

  Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

  PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                         a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Hore