• Oznam vedúcej ŠJ

    9. marca 2020 Od redaktor

    Z dôvodu dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny v súvislosti so šírením koronavírusu, Vás žiadame o prihlasovanie a odhlasovanie obedov telefonicky na čísle 055/6712628

    Ďakujeme

Hore