• Oprava podlahovej krytiny v pavilóne G

    5. novembra 2019 Od admin

    Dňa 5.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava podlahovej krytiny v pavilóne G“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.11.2019 do 7:30 hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

Hore