• Nákup učebníc

    11. júna 2020 Od redaktor

    Dňa 11.6. 2020 bola vyhlásená zákazka „Nákup učebníc pre 1.-4. ročník ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 15.6.2020 12:00 hod.
    Záujemcovia môžu získať podklady na emailovej adrese zsfabryho@zsfabryho.sk

Hore