Napísané: 15. január 2018

Štatút rady školy

Štatút rady školy.pdf

(pre zobrazenie kliknite na položku)

 

Predseda RŠ – Ing. Maroš Seňo – zvolený za rodičov

Členovia RŠ:

Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Zuzana Tomčíková

Mgr. Zuzana Šemeláková

Za nepedagogických zamestnancov:

Jolana Maťašovská

Za rodičov:

Ing. Janeta Čapová

Mgr. Silvia Janovičová

Mgr. Beáta Compeľová

Za zriaďovateľa:

Eduard Valkovský (MČ)

Adrián Pakan (MČ)

Ing. Marek Kandráč (MZ)

Blanka Eliášová (OŠ)