Napísané: 16. január 2018

Konzultačné hodiny

 

1.A   Ing. Mgr. Janka Csabalová        štvrtok      12:45 – 13:45

1.B   Mgr. Miroslava Makajiová          štvrtok      12:45 – 13:45

2.A   Mgr. Helena Židuliaková            štvrtok      13:00 – 14:00

2.B   Mgr. Zita Gargalíková                 štvrtok      13:00 – 14:00

2.C   Mgr. Júlia Petrišinová                štvrtok      12:45 – 13:45

3.A   Mgr. Zuzana Tomčíková             štvrtok      13:00 – 14:00

3.B   Mgr. Janka Keherová                 štvrtok      13:00 – 14:00

3.C   Mgr. Monika Sukopová              štvrtok      13:00 – 14:00

4.A   Mgr. Erika Drozdová                   utorok       12:45 – 13:45

4.B   Mgr. Miriama Butková                štvrtok      12:45 – 13:45

         Mgr. Mária Stropkovská             štvrtok      13:00 – 14:00

         Mgr. Patrícia Svetlíková             utorok       14:00 – 15:00

5.A   Mgr. Katarína Kurucová             štvrtok      13:30 – 14:30

6.A   Mgr. Zuzana Šemeláková           pondelok 12:45 – 13:45

7.A   Mgr. Beáta Compeľová               pondelok 13:30 – 14:30

7.B   Mgr. Zuzana Lukáčová               pondelok 13:30 – 14:30

8.A   Mgr. Iveta Stuparová                  štvrtok      13:30 – 14:30

8.B   Mgr. Agnesa Schwertnerová     štvrtok      13:00 – 14:00

9.A   Mgr. Silvia Janovičová                štvrtok      13:30 – 14:30

9.B   PaedDr. Sylvia Šárošiová           štvrtok      13:00 – 14:00

         Ing. Monika Kukuvková              štvrtok      14:00 – 15:00

         Mgr. Alžbeta Vašková                 utorok       13:00 – 14:00

         PaedDr. Marta Rigdová              štvrtok        7:30 –   8:30

         Mgr. Michal Vilčko                      pondelok  14:00 – 15:00

         Mgr. Dana Marcinová                 utorok       13:30 – 14:30

      Mgr. Ildikó Hrabinská                 utorok   14:00 – 15:00

      Mgr. Elena Vojníková                  utorok   14:00 -  15:00