Napísané: 15. január 2018

                                   Kedy nám zvoní

1. hodina

 8:00  : 8:45

2. hodina

 8:55  : 9:40

3. hodina

10:00 :10:45

4. hodina

10:55 :11:40

5. hodina

11:50 :12:35

6. hodina

12:45 :13:30

7. hodina

14:00 :14:40

8. hodina  

14:50 :15:35

Veľká prestávka sa začína po druhej hodine

od 9:40 do 10:00 hod.

Malé prestávky trvajú 10 minút.