Napísané: 24. október 2018
Modlitba za Sýriu 
 
Dňa 18.10. 2018 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Milión detí sa modlí ruženec. Pri tejto príležitosti sme sa stretli na hlavnej chodbe ZŠ Fábryho takmer 90 žiaci, ( kedže nás bolo tak požehnane, poprosili sme aj naše mamky) aby sme spoločne "putovali" do nášho farského kostola Sv. rodiny na spoločnú modlitbu sv. ruženca  pod vedením nášho pána farára Aurela.