Napísané: 17. október 2018

  Informácia o udelení riaditeľského voľna žiakom ZŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ Fábryho 44 Vám oznamuje, že v zmysle Zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov, § 150, ods. 5 bude žiakom 1. – 9. ročníka dňa 29.10.2018 (pondelok) udelené voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Poznámka:

30. 10. 2018                      jednorazový štátny sviatok

31. 10. – 2. 11. 2018        jesenné prázdniny

Nástup do školy :           5. 11. 2018 (pondelok)

       

                                                                                Mgr. Elena Vojníková

                                                                                        riaditeľka ZŠ