Napísané: 10. september 2018

POĎAKOVANIE

 

Poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí podporili náš projekt svojim hlasom. Naša škola sa snaží zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre rozvoj žiakov. Jednou z foriem bolo zapojenie sa do projektu Gesto pre mesto. Vďaka vašej iniciatíve sme boli úspešní a získali finančnú podporu na skvalitnenie priestorov našej školy.

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom školy.