Napísané: 16. máj 2018

Občianske združenie Blue Bird

 

Naša škola začína spolupracovať s novým občianskym združením Blue Bird, ktorého cieľom je  napĺňať nielen slovami ale tvorivými činmi  odkaz nášho učiteľa národov J. A. Komenského: Škola hrou. Chceme deťom v 1.-4. roč. zatraktívniť učenie v jednotlivých predmetoch básničkami, riekankami,... , aby sa radi učili a s láskou chodili so školy.

letak A5   letak A6

Zároveň chceme Vám pomôcť aj pri práci s deťmi, ktoré majú logopédické problémy. Ak máte záujem o ďalšie informácie, kliknite si na webovú adresu uvedenú na jednej z dvoch z príloh.