Napísané: 06. máj 2018

"Zdravé mesto Košice"

 

IMG20140220 002233 001  2.jpg

scan0001 IMG20140220 002233 002

 Vo výtvarnej súťaži "Zdravé mesto Košice" získal Radko na vernisáži tejto súťaže 2. mája 2018 v priestoroch ŽNsP Košice v tretej kategórii najvyššie ocenenie. Do tejto celomestskej súťaže bolo prihlásených celkovo 303 prác, v tretej kategórii (2. stupeň ZŠ) - 67 prihlásených výtvarných prác. Výtvarné práce v ŽNsP Košice sú sprístupnené širokej verejnosti. Srdečne Vás pozývame.

 

Radkovi k jeho úspechu blahoželáme.

                        

Pripravila PaedDr. Marta Rigdová  

                                

Ďakujem pekne.