Napísané: 17. január 2018

            Hodina fyziky v Technickom múzeu     

       

5.12.2017 si trieda 9.A doplnila vedomosti z učiva fyziky o magnetizme,

magnetických javoch, jednosmernom prúde a elektromagnetickej indukcii v Slovenskom technickom múzeu.

 
Fotografie
Fotografie Fotografie

 Na tejto zážitkovej hodine sa žiaci zoznámili s pokusmi známych fyzikov 19.st., funkčnými exponátmi a ich modernými replikami i využitím magnetov ako senzorov budúcnosti.

Pripravila Mgr. E.Drozdová