Napísané: 01. máj 2018

Zber papiera

 

V dňoch 2.5. – 4.5.2018 sa uskutoční na škole zber papiera.

2.5. – 3.5. v čase od 14:00 h. do 17:00 h.

4.5. v čase od 7:00 h do 8:00 h.

Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy.

1 tona vyzbieraného papiera zachráni v prírode 17 stromov.