Napísané: 17. apríl 2018

Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 9.4.2018 sa naši žiaci I. a II.stupňa zúčastnili okresného kola Hviezdoslavov Kubín.

Emka Kubalová zo 4.A získlal čestné uznanie pod vedením p. uč. Mgr. M.Makajiovej a

Danielka Marcinčáková  z 5.A pod vedením p.uč. Mgr. B.Compeľovej obsadila 3.miesto.

Gratulujeme

sj

sj2