Napísané: 15. február 2018

Týždeň mozgu

 

V rámci medzinárodnej kampane Týždeň mozgu – 12.3.2018 až 18.3.2018 sa        na našej škole uskutočnili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 14.marca 2018 28.marca 2018 dve aktivity. Prvou bola edukačná aktivita na tému Mozog náš každodenný. Táto vzdelávacia aktivita bola obsahom   a  formou prispôsobená úlohami danej cieľovej skupine. Aktivita bola uskutočnená zážitkovou formou – výklad – beseda, vedomostné a kognitívne aktivity. Druhá aktivita pohybovo - tanečná bola so vstupným výkladom na tému Tréning pamäti pohybom. Obidvoch aktivít sa zučastnili žiaci 8.B9.B triedy.

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu pripadol tento rok na 12. - 18. marca 2018. Slovensko sa tento rok zapojilo do kampane jedenásty krát. Podobne ako v minulom roku mali Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Viaceré poradne zdravia, knižnice, školské zariadenia či zariadenia sociálnych služieb zorganizovali počas Týždňa mozgu nejakú zaujímavú aktivitu pre občanov.

Hlavnými partnermi Týždňa mozgu boli Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o. a Neuroimunologický ústav SAV - organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu - Alzheimerovej choroby.

/http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost/tyzden-mozgu-2017.aspx/

Ako udržať mozog v naozaj dobrej kondícii? Môžete si vybrať niektoré z nasledovných odporúčaní:

  • Namiesto sledovania televízie čítajte a vzdelávajte sa.
  • Nájdite si čas na riešenie logických hádaniek a krížoviek.
  • Vo voľných chvíľach si zahrajte šach, pexeso alebo iné vedomostné hry, ktoré cibria mozog.
  • Športujte, pretože fyzický tréning prospieva nielen telu, ale aj mozgu. Fyzická aktivita lepšie okysličuje mozog, znižuje riziko vzniku rozličných porúch a chráni nervové bunky
  • Učte sa cudzie jazyky, maľujte, kreslite alebo hrajte na hudobnom nástroji.
  • Smejte sa, pretože smiech lieči.
  • Naučte sa zvládať stres, ktorý na človeka číha z každej strany.

/http://zdravie.cvicte.sk/zdravie-1/ako-stimulovat-mozog-aby-sme-zostali-vitalni/