Napísané: 15. január 2018

Celoslovenská výtvarná súťaž 

 

 Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet" (Skalica

 
Fotografie
Fotografie Fotografie


   
IV. kategória   

                                                                

5. miesto - Šimon Matiaš, VII.B 
 

názov práce:  Tancovanie rodinky v daždi

22. miesto - Jessica Jordánová VII.A 

názov práce:  Spája nás šantenie na skejte

Žiakov pripravila p.uč. PaedDr.  Marta Rigdová