Napísané: 14. február 2018

Deň Downovho syndrómu

 

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. 

Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené

poruchou 21. chromozómu. 

 
Fotografie
Fotografie Fotografie


Pretože chromozómy tvarom pripomínajú ponožky,

organizácia Down Syndrom International si ich zvolila za symbol tejto akcie.

Obujte si na každú nôžku inú ponožku :)

To bola heslo akcie, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci.

Ukážku našich ponožiek si môžete pozrieť v albume