Napísané: 12. február 2018

DEJEPISNÁ  OLYMPIÁDA


Žiaci 7. - 9. ročníka  úspešne reprezentovali našu školu 15.2.2018 v okresnom kole dejepisnej olympiády.

Stali sa úspešnými riešiteľmi a dosiahli nasledovné umiestnenie :

 

kategória E - 1.miesto  Adam JANOVIČ (7.A)
                                 2.miesto  Martin MARCINČÁK (7.A)

             kategória D - 2.miesto  Ema MARCINČINOVÁ (8.B)
                           4.miesto Jaroslav HANZEL (8.A)


                  kategória C - 3.miesto Dominica Valerie ROMAN (9.A)
                       4.miesto Jakub DURKÁČ (9.A)


Do krajského kola postúpili žiaci: A. Janovič, M. Marcinčák, E. Marcinčinová.