Napísané: 11. február 2018

Výsledky Testovania 5   v  školskom roku 2017/2018

 

Priemerná úspešnosť z matematiky v SR: 64,7%

Priemerná úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry v SR: 62,8%

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice je 34 základných škôl.

Rebríček ZŠ Fábryho 44 podľa dosiahnutej percentuálnej úspešnosti:

matematika - 14.miesto – 74,2%

slovenský jazyk a literatúra – 11.miesto – 70,7%

Porovnanie úspešnosti ZŠ v okrese Košice III:

matematika a slovenský jazyk a literatúra – zhodne 2.miesto z piatich ZŠ

Počet úspešných žiakov našej ZŠ s dosiahnutou úspešnosťou 90% a viac:

matematika - 7 žiakov

slovenský jazyk a literatúra - 4 žiaci

% úspešných piatakov: 40,74%