Napísané: 11. február 2018
EXPERT  celoslovenská súťaž
 
 
 
 
Martin Marcinčák 7.A       titul TOP EXPERT za 31. miesto z 1369 žiakov
 
Adam Janovič   7.A          titul TOP EXPERT za 59. miesto z 1369 žiakov
 
Martin Seňo 7.A   Expert svetobežník
 
Jakub Durkáč 9.A Expert svetobežník a Expert na anglický jazyk
 
 
 
 Debatiáda  2. regionálne kolo
 
Martin Seňo a Martin Marcinčák 7.A  - 3.miesto v 1. kategórii
 
 
Ema Marcinčinová 8.B -  3.miesto v 2. kategórii