Napísané: 08. február 2018

Geografická olympiáda

 

Najúspešnejší žiaci školského kola GEO sa 6.2.2018 zúčastnili Okresného kola GEO na ZŚ  Krosnianska 2 v Košiciach .

V kategórii F- 6-7.roč. sa Adam Janovič, žiak 7.A umiestnil na 3.mieste a postupuje na krajské kolo GEO, ktoré sa bude konať 12.4.2018 .

V kategórii G-5.roč. žiačky 5.A tr. Martina Mikuľáková a Martina Rušinová boli úspešné riešiteľky.