Napísané: 27. november 2017

Šaliansky Maťko

 

Dňa 27.11. sa konalo školské kolo súťaže „Šaliansky Maťko“ v prednese slovenskej povesti .

Fotografie
Fotografie Fotografie

                v I. kategórii: 1. miesto: Miroslav Vidiščák

                   2. miesto: Marco Opina, Patrik Palenčár

                   3. miesto: Daniela Dučáková, Adela Marcinčinová