Napísané: 31. január 2018
Súťaže 
 
 
 
Dňa 6.11.2017 sa uskutočnila "Debatiáda"  1.regionálne kolo
 
Martin Marcinčák, Martin Seňo 7.A          4.miesto
Ema  Marcinčinová                  8.B            1.miesto
 
Olympiáda v anglickom jazyku  - okresné kolo:
 
Martin Marcinčák 7.A                 3.miesto
 Ondrej Škvarla     9.A                2.miesto