Napísané: 15. august 2019

A nezabudnite od septembra čakajú na našich mladších žiakov tréningy pod vedením trénerov vyškolených v Športovej akadémii Mateja Tótha.

Športu zdar a športu s fabke tímom zvlášť.

 

https://www.akademiamatejatotha.sk/#o-akademii