Napísané: 13. jún 2019

Oznam

 

Dňa 13.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na pavilóne B“

prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk

do 21.6.2019 do 09:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 

https://sss.eranet.sk/.