Napísané: 07. jún 2019

Oznam 

 

Dňa 7.6.2019 bola vyhlásená zákazka

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A“

prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk

do 19.6.2019 do 9:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej

adrese https://sss.eranet.sk/.