Napísané: 31. máj 2019

Vážení rodičia,

 

V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/20).

Zber záujmu realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové strediská prostredníctvom aplikácie Proforient, ktorá sa používa aj pre zber údajov a spracovanie údajov pri prechode žiakov zo základnej na strednú školu.

V prípade záujmu a podania informácií prosím kontaktujte

výchovnú poradkyňu Mgr. Iveta Stuparová:

1– 12.6.2019                v čase 8:00 – 13:30 hod.

   13.6.2019                      v čase 8:00 – 18:00 hod.