Napísané: 22. máj 2019

Oznam

 

Dňa 22.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Realizácia vysprávok a malieb stien, chodieb, schodiska a vstupného vestibulu““ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.5.2019 do 12:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.