Napísané: 09. máj 2019
VÍŤAZSTVO RADOVANA KIMÁKA A NIKOLY GYÖRGYOVEJ
 
 
Na celomestskej výtvarnej súťaži pre deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na tému "Zdravé mesto Košice" sme 6. mája 2019 v Železničnej nemocnici
získali dve najvyššie ocenenia: R. Kimák z 8.A - s prácou Na Aničku s bicyklami
 
 
002 003
 
 
N.Györgyová zo 7.A - s prácou Naše mesto mažoretky má v kvete, pre nás najkrajšie na svete
 
V tretej kategórii - žiaci druhého stupňa ZŠ - bolo celkom hodnotených 62 prác.
 
Úspešným žiakom gratulujeme.
 
Žiakov pripravila: p. uč. PaedDr. Marta Rigdová