Napísané: 03. máj 2019

Deň narcisov - poďakovanie

 

Milí naši spoluorganizátori,

prijmite od nás poďakovanie za vašu pomoc a nasadenie počas 23. ročníka Dňa narcisov. Ako je dobrým zvykom, zasielame vám informáciu o sumách vo vašich pokladničkách (viď príloha).

Veľmi sa tešíme, že i napriek nepriaznivému počasiu bola zbierka veľmi úspešná, ľuďmi pozitívne prijímaná. Svedčí o tom i výsledok za Košice - 66.023,90 EUR

Deň narcisov.pdf

Ešte raz úprimne ďakujeme, želáme krásne dni a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.

S vďakou a pozdravom,

za tím LPR
Ľubica Slatina