Napísané: 25. apríl 2019

Súťaž   "Šumenie"

 

Na 10.ročníku regionálnej literárnej súťaže ŠUMENIE

sme v II.kategórii v próze získali ocenenia:

2.miesto - Nikoleta Hricová z 8.A

čestné uznanie - Timea Keherová z 8.A

 

úspešným žiačkam gratulujeme

žiačky pripravila: PaedDr.Marta Rigdová

 

scan0003

4