Napísané: 11. apríl 2019

Informácia o udelení riaditeľského voľna žiakom ZŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ Fábryho 44 Vám oznamuje, že v zmysle Zákona č.245/2008 v znení neskorších predpisov,§ 150, ods. 5 bude žiakom 1. – 9.ročníka

dňa 17.apríla 2019 (streda)

udelené voľno z dôvodu celomestského metodického dňa učiteľov ZŠ.

Poznámka:

 

17.4.2019 (streda) – riaditeľské voľno

18.4.2019 (štvrtok) – 23.4.2019 (utorok) – veľkonočné prázdniny

24.4.2019 (streda) – nástup do školy

                                                                                                          Mgr. Elena Vojníková

                                                                                                               riaditeľka školy