Napísané: 20. marec 2019

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

 

hk

 

 Výsledky súťaže okresného kola v prednese poézie a prózy zo dňa 5.apríla 2019:

I.kategória -   poézia: Jakub KOČÍ  (4.A) získal čestné uznanie

                      próza :  Miroslav VIDIŠČAK  (4.A) získal 3. miesto

II.kategória -  próza :  Ema KUBALOVÁ  (5.A) získala 3.miesto 

III.kategória - próza :  Diana ČAPOVÁ  (8.A) získala 2.miesto  

  Žiakov 4.A a 5.A viedla p.uč.Drozdová a 8.A p.uč.Rigdová.

Všetkým žiakom blahoželáme