Napísané: 20. marec 2019

Prednáška pre žiakov 8.ročníka

 

f

 

Študentská firma z Gymnázia Poštová v Košiciach sa venuje ekologickým obalom na zošity a v rámci toho študenti, medzi nimi aj náš bývalý žiak Peter Ridilla, začali robiť ako dobrovoľníci prednášky o ekologickom vývoji pre žiakov ZŠ.

Prednáška pre žiakov 8.ročníka sa uskutočnila 28.3.2019 v rámci hodiny fyziky v 8.B a 8.A triede. Trvala 45 minút, týkala sa hlavne nadmernej spotreby plastov, nebola veľmi faktografická, ale skôr sa študenti zamerali na zaujímavosti, problémy a riešenia. Súčasťou prezentácie bola aj aktivita a najaktívnejší žiak vyhral obal na zošit z dielne tejto študentskej firmy.